Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

VELKOOBCHOD

VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY


Velkoobchodní prodej v e-shopu www.newline.cz je určen pro naše obchodní partnery, kteří mají kamenné prodejny a internetové obchody se sportovním vybavením.
Převážnou část nabízeného zboží dovážíme – jsme jediným zástupcem firmy Newline na českém trhu. Část zboží pod značkou Bartolini vyrábíme.


Tyto ochodní podmínky jsou platné pro obchodníky nakupující zboží pro jeho další prodej.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
Kupující je povinen uvést správně registrační údaje, zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami, velkoobchodními dodacími a platebními podmínkami včetně dodacích lhůt.
Pro nákup zboží je nutná registrace zákazníka vč. IČ, DIČ ( jste-li plátci DPH ) na http://www.newline.cz/zakaznik/registracni-formular.htm  O Vaši velkoobchodní registraci nás informujte na eshop@newline.cz a budou Vám nastaveny velkoobchodní podmínky.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp., případně objednávku zruší, pokud nedojde ke spolupráci ze strany zákazníka.

Ceny zboží

Všechny ceny na e-shopu jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky. Pro registrované velkoobchodníky je stanovena jednotná sleva z prodejních částek na eshopu. Přesná výše slevy Vám bude sdělena telefonicky nebo e-mailem.
Obchodník je povinen při dalším prodeji dodržovat doporučené maloobchodní ceny.

Dodání zboží

Osobní převzetí na adrese Bartolini s.r.o., Sokolská 1235/ 38 (budova KRAS), 680 01 Boskovice nebo zasláním na adresu kupujícího. Cena dopravy se řídí dle aktuálního cenníku dopravy uvedeného na www.newline.cz (neplatí pro speciální akce na dopravu).
Kupující je povinen objednané zboží převzít. Výjimkou je viditelné mechanické poškození obalu. Zjistí-li kupující vady, případně neshody dodaného zboží s fakturou či objednávkou, je povinen neprodleně informovat prodávajícího na eshop@newline.cz  nebo telefonicky na +420774888295.
Zboží zůstává majetkem firmy Bartolini s.r.o. až do jeho úplného zaplacení kupujícím.
Dodací lhůta u zboží skladem je průměrně 7 pracovních dnů od učinění objednávky. V případě, že zboží nebude možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat. U zboží na objednávku a u zboží určeného pro potisk či výšivku Vás budeme kontaktovat o termínu dodání, který se zpravidla pohybuje v rozmezí 10 - 20 dnů.

Poškození zboží v rámci přepravy

Kupující přijímá dodací a platební podmínky uvedené v těchto velkoobchodních podmínkách.
Do úplného zaplacení a převzetí zboží ze strany kupujícího zůstává zboží majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.
Kupující při dodání zboží přepravcem překontroluje spolu s přepravcem stav zásilky podle uzavřené kupní smlouvy (zejména neporušenost přelepové pásky s firemním logem a poškození přepravní krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky. Pokud by kupující takovou zásilku převzal, je nezbytné poškození popsat v škodním protokolu přepravce.

O poškozené nebo neúplné zásilce je vždy potřeba:
- s dopravcem sepsat škodní protokol,
- zpravit prodávajícího telefonicky na telefonním čísle +420774888295,
- škodní protokol bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na eshop@newline.cz, nebo poštou prodávajícímu na kontaktní adresu Bartolini s.r.o., Sokolská 1235/ 38 (budova KRAS), 680 01 Boskovice. Tento postup je doporučen všem kupujícím.
Dodatečnou reklamací vnějšího poškození zásilky či neúplnosti zásilky bez škodního protokolu podepsaného přepravcem, nedochází ke ztrátě práva kupujícího na reklamaci, prokazování rozporu s uzavřenou kupní smlouvu je tím však ztíženo.

Způsob platby

Prvních pět objednávek je nutno zaplatit v hotovosti ( dobírkou ) při převzetí zboží.
Platbu v hotovosti (dobírkou) požadujeme též u všech objednávek nižších než 1000,-Kč bez DPH.
Bankovní převod se splatností je možný po 5. řádně odebrané a uhrazené objednávce. Podmínkou zasílání zboží a jeho platbu převodem je potvrzení každé faktury zákazníkem (razítko a podpis). Po obdržení takto potvrzené faktury bude obratem zasláno zboží odběrateli. S první potvrzenou fakturou je nutné zaslat i podepsanou velkoobchodní smlouvu. Zaslat jí můžete poštou na: Bartolini s.r.o., Sokolská 1235/ 38 (budova KRAS), 680 01 Boskovice, nebo e-mailem na eshop@newline.cz
Při odběru se splatností a nedodržení splatnosti bude kupujícímu další objednávka odeslána po vyrovnání svých závazků vůči prodávajícímu a to dobírkou.
Při opakovaném prodlení se splatností faktury bude kupující povinen platit vždy v hotovosti.

Záruka a odpovědnost za vady

V případě reklamace nás telefonicky kontaktujte a domluvte se s námi na řešení.
Pokud dojde v záruční době u zakoupeného zboží k vadě, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vady musí kupující vytknout u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet ode dne nákupu zboží kupujícím


Vadou je změna zboží, jejíž příčinou je použití nevhodných nebo nekvalitních materiálů, nedodržení technologického postupu, popřípadě nevhodné konstrukční řešení výrobku. 


Vadou není změna zboží, ke které došlo v důsledku jeho opotřebení, používání v rozporu s návodem k ošetřování oděvů či neodborným zacházením a nevhodnou údržbou nebo opotřebení v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, stejně tak vady vzniklé v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Na mechanicky poškozené logá a reflexní prvky se záruka nevztahuje.


Odstranění vady bude prodávajícím vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění ze strany kupujícího.
Kupující může uplatnit reklamaci zasláním vadného zboží na adresu prodávajícího stejným způsobem, jako došlo k doručení zboží od prodávajícího nebo osobně na reklamační adrese firmy: Bartolini s.r.o., Sokolská 1235/ 38 (budova KRAS), 680 01 Boskovice.

Obchodní materiály Newline

Po úspěšné registraci a podepsání velkoobchodní smlouvy obdržíte přístup k firemnímu FTP servru, kde jsou k dispozici kompletní produktové a brand fotografie.Navštivte partnerské obchody
z produkce Internetový-prodej.cz